Stäng

Manual

Här hittar du instruktioner i text och videos som visar hur Nutrition Data fungerar. Har du frågor så maila dem till support@nutritiondata.se.

Nutrition Data är en mobilvänlig sida. Gå till kost.nutritiondata.se med din dator, surfplatta eller mobiltelefon och logga in. Om du använder mobil eller surfplatta så sparar du sidan som favorit/bokmärke och gör en genväg på startskärmen/hemskärmen.

INNEHÅLL

Klienthantering
1. Viktig grundinformation
2. Skapa klient och dela ut inloggning

Klientens kost, motion, näring (ej i ND Träning)
3. Kostregistrering
4. Klientens energibehov, motionsdagboken
5. Sammanställning och Dagsöversikt

Scheman (ej i ND Träning)
6. Skapa och skicka måltidsscheman
7. Skapa och skicka motionsscheman

Träning (ej i ND Kost)
8. Skapa och skicka träningsprogram
9. Skapa egna övningar

Kommunicera med klienten
10. Skicka och ta emot meddelanden

Recept (ej i ND Träning)
11. Skapa recept

Beräkning (ej i ND Träning)
12. Snabb näringsberäkning med jämförelse

Näringsdiagrammen (ej i ND Träning)
13. Genomgång av alla näringsdiagram

Livsmedel (ej i ND Träning)
14. Hitta näringsrika livsmedel
15. Skapa nya livsmedel

1. Viktig grundinformation

NUTRITION DATA BESTÅR AV TVÅ DELAR

1. Den första delen är din administration där du hanterar dina klienter, gör snabba kostberäkningar som inte är knutna till någon klient, lägger till livsmedel, recept, scheman och träningsprogram, tar emot och skickar meddelanden samt ändrar dina inställningar. Hit kommer du direkt du loggat in.

2. Den andra delen är knuten till en klient. Här ser du din klients kostregistrering, gör en näringsanalys och ser vilka aktiviteter klienten utfört. Hit kommer du genom att gå till respektive klients grunddata och klicka på knappen ”Gå till klientens sida” (se bilden). Observera att då förändras menyn i innehåll och färgen ändras från grön till lila.

 

 

Om du vill kan du kostregistrera åt klienten här, men vi rekommenderar att du istället delar ut en klientinloggning.  Klienten får då tillgång till en specialversion av programmet där hen kan registrera måltider och aktiviteter, ta emot de måltidsscheman och träningsprogram du skickar ut. Ni kan också skicka meddelanden till varandra.

2. Skapa klient och dela ut inloggning

Används när du vill göra en analys av klientens mat- och motionsvanor och/eller vill dela ut måltidsscheman, recept och träningsprogram till klienten.

 1. Gå till menyvalet Klienter och Skapa ny klient.
 2. Fyll i de uppgifter som är obligatoriska grunddata.

 

Nästa steg är att välja inloggningsuppgifter så att klienten kan logga in på klientens version av programmet. Ett bra användarnamn är klientens e-postadress i och med att den alltid är unik, men du kan också ange en valfri bokstavs- eller sifferkombination.

OBS! Användarnamn måste alltid anges även om inte klienten ska logga in.

När man anger ett lösenord skapas en inloggning. Om man vill kan man ange samma lösenord till alla klienter, för de kommer ändå att få välja ett eget lösenord när de aktiverar sitt konto.

Man bör även fylla i klientens e-postadress i rutan för meddelanden och välkomstmail. Sen klickar man på Spara.

Efter du sparat får du möjlighet att skicka ett välkomstmail till klienten. Klickar du på knappen (se nedan) så skickas ett automatiskt meddelande ut och klienten kommer då också att få välja sitt eget lösenord.

 

Du kan också ge klienten inloggningsuppgifterna personligen. Hänvisa då till inloggningssidan kost.nutritiondata.se.

En manual för klienter finns här: nutritiondata.se/manual-klienter

Klienten kan använda sin mobiltelefon, surfplatta eller dator (internetuppkoppling krävs). Programmet är mobilvänligt och man behöver ingen särskild app.

NUTRITION DATA I MOBILEN
Gå till kost.nutritiondata.se med mobiltelefonen, spara sidan som bokmärke/favorit och gör en genväg på hemskärmen/startskärmen.

Gå till klientens sida

När klienten är sparad kan du klicka på knappen Gå till klientens sida. Här kan du sedan se vad klienten registrerat och göra en näringsanalys. Om du själv vill kostregistrera åt klienten så gör du det här.

Frivilliga uppgifter
– anpassa visning och rekommendationer

(Denna funktion finns inte i ND Träning)

Längre ner på sidan med klientens grunddata kan du anpassa visningen för just denna klient. Exempelvis kan du välja vilka diagram och menyval klienten ska se och du kan även helt ta bort visningen av energi (kcal).

Du kan även ändra rekommendationen för exempelvis energifördelning och måltidsfördelning här under klientens grunddata. Vill du ändra för alla klienter går du till menyvalet Inställningar och Rekommendationer.

Glöm inte att klicka på Spara-knappen när du ändrat något!

Gruppera dina klienter

När du skapat en klient så hamnar den under KLIENTER/Ej grupperade. Sortera gärna dina klienter i grupper så hittar du dem enklare.

 1. Klicka på knappen +Ny grupp
 2. Ge gruppen ett namn.
 3. Flytta din klient till gruppen genom att hålla muspekaren på symbolen med tre sträck framför namnet. Markera, dra och släpp.

Inaktivera och aktivera dina klienter

Du inaktiverar dina klienter genom att klicka på pausknappen som ligger strax till höger om namnet på klienten. För att aktivera klienten igen så klickar du på playknappen.

Du kan också radera klienten helt. Då klickar du på klienten så att du får upp klientens grunddata och klickar sedan på radera-knappen som du hittar längst upp på sidan.

———————————————

FRÅGA: Varför ser det ut så här när jag lagt till ett lösenord och sparat?

Direkt du sparat lösenordet så krypteras det av säkerhetsskäl. Det finns alltså där, men det syns inte. Om du vill ändra lösenordet så skriver du in något annat och sparar. Det nya lösenordet kommer då att sparas, men det kommer fortfarande inte att synas.

———————————————

Viktigt tips!

När du ska ge ut en användare för kostregistrering i Nutrition Data till en klient som använt appar som Lifesum eller liknande så bör du informera om att det inte finns lika många livsmedel i Nutrition Data, MEN att de som finns har fullständig näringsinformation och gör att du kan se om de får i sig av alla viktiga näringsämnen och därmed kan ge mycket bättre råd.

De databaser som används i många appar och ibland ger möjlighet till att scanna varor har tyvärr en mycket begränsad och ibland felaktig näringsinformation.

Vi är väldigt noggranna med att de uppgifter du får från Nutrition Data ska vara kompletta och korrekta och det tror vi att du och dina kunder kommer att uppskatta. Med ett professionellt program kan du ge professionella råd!

 

3. Kostregistrering

(Denna funktion finns inte i ND Träning)

Används för att kunna analysera en klients energi- och näringsintag. Låt gärna klienten kostregistrera och fokusera själv på att analysera och ge råd.

Registrera måltider i en klients kostdagbok

 1. Gå till menyvalet Klient/Hantera klient och välj en klient, alternativt skapar du en ny klient.
 2. Klicka på knappen Gå till klientens sida.
 3. Gå till menyvalet Kostdagbok och välj datum. Dagens datum visas som standard.
 4. Välj måltid. Om tiden för måltiden är fel så ändrar du den och klickar på Ändra.
 5. Skriv in det livsmedel du söker i sökrutan, klicka på det alternativ som passar bäst och ändra mängd och enhet. Klicka på Lägg till.
 6. När måltiden är klar klickar du på Tillbaka. Välj sen en ny måltid tills hela dagens mat är registrerad.


TIPS FÖR SNABBARE KOSTREGISTRERING

Tidigare valda livsmedel

När du ska registrera flera dagars mat på samma klient så ligger de 20 senaste livsmedel du registrerat tidigare under knappen Tidigare valda och du kan enkelt välja dem om klienten ätit helt eller delvis samma sak. Bocka i rutorna framför livsmedlen och klicka på Lägg till.

Favoritmåltid

När du valt alla livsmedel till måltiden kan du spara den som favoritmåltid genom att klicka på knappen under måltiden. Då läggs den under knappen Favoriter så att du enkelt kan välja den nästa gång klienten äter samma sak.

 

När du vill avsluta arbetet med denna klient klickar du på krysset uppe i den svarta kanten bredvid klientens namn/id.

 

4. Klientens energibehov

(Denna funktion finns inte i ND Träning)

Energibehovet i Nutrition Data baseras på vikt, längd, ålder och kön och det PAL-värde du anger i klientens grunddata, i kombination med det som registreras i motionsdagboken.

Här kan du gå tre vägar och endera välja att gå in på detaljer eller också göra ett rimligt överslag. Hur du gör beror på hur noggrann du vill vara och hur mycket tid du har att ägna åt detta.

 1. Mest exakt men också rätt arbetskrävande blir det om du ställer PAL-värdet på det allra lägsta (1,1) och klienten sen registrerar alla dagens aktiviteter i motionsdagboken.
 2. En bra medelväg är att du ställer in PAL-värdet på den aktivitetsnivå som personen oftast har i vanliga fall om man inte räknar med motionen. Sen får klienten föra in sin träning i motionsdagboken.
 3. Det minst arbetskrävande är att ställa in PAL-värdet på en ungefärlig aktivitetsnivå och inte fylla i motionsdagboken. Det ger ett ungefärligt värde som kan fungera om klienten håller en jämn aktivitetsnivå.

Motionsdagboken

Används för att få fram klientens energibehov och kunna jämföra det med energiintaget. Motionsdagboken ger en uppfattning om hur ofta och mycket klienten rör på sig och kan användas för att inspirera klienten att blir mer fysiskt aktiv.

 • Gå till menyvalet Klient/Hantera klient och välj en klient, alternativt skapar du en ny klient.
 • Klicka på knappen Gå till klientens sida.
 • Klicka på menyvalet Motionsdagbok och välj datum (dagens datum visas som standard).

Här ser du grundförbrukningen som beräknas utifrån det PAL-värde du angett i klientens grunddata. Du kan välja Sök aktiviteter, Tidigare valda, Lägg till steg eller Lägg till kcal.

 

Lägg till aktiviteter: Skriv in den aktivitet du söker i sökrutan, välj aktiviteten och skriv in tiden i timmar eller minuter och klicka på Tim eller Min.

Tidigare valda: När du ska registrera flera dagars motion på samma klient så hittar du 10 av de senast registrerade aktiviteterna under knappen ”Tidigare valda” och du kan enkelt välja dem om klienten motionerat på samma sätt. Bocka i rutorna framför aktiviteterna och klicka på Lägg till.

Lägg till steg: Skriv in antal steg från en stegräknare, app eller liknande. Energiförbrukningen räknas ut med hjälp av den steglängd som är angiven under klientens grunddata. Som standardvärde ligger 84 cm och det passar de flesta friska vuxna, men bör justeras för små- eller storväxta, barn, äldre och sjuka. Du ändrar steglängd under menyvalet Grunddata.

Lägg till kcal: Skriv in antal kcal från en träningsapp, motionscykel eller liknande.
OBS! Den här typen av mätare visar ofta för höga värden. Det gör att det ser ut som om man förbrukar mer energi på aktiviteten än man verkligen gör. Detta kan vara bra att tänka på om klienten vill gå ner i vikt.

 

Om man vill ändra tid eller antal så klickar man på det man vill ändra, skriver in nytt och sparar.

 

5. Sammanställning och Dagsöversikt

(Denna funktion finns inte i ND Träning)

Används för att se om det finns några brister i klientens energi- och näringsintag och kunna hjälpa till att hitta förändringar som ger bättre hälsa och mående.

SAMMANSTÄLLNING – NÄRINGSANALYS

 1. Gå till menyvalet Klienter/Hantera klient och välj den klient du ska arbeta med.
 2. Klicka på knappen Gå till klientens sida.
 3. Under menyvalet Sammanställning kan du sedan göra en fullständig analys över energi- och näringsintag.
Analys av en eller flera dagar

Klicka i det tomma fönstret så får du fram kalendern. Klicka på datum du vill titta på. De dagar där livsmedel finns registrerade är grönmarkerade. Valda datum blåmarkeras. Om du vill ta bort blåmarkeringen så klickar du en gång till.

OBS! När du väljer flera dagar kommer ett genomsnitt av dagarnas näringsintag att visas.

Du byter näringsdiagram genom att klicka på knappen ”Byt diagram” som du hittar till höger ovanför diagrammen. Läs mer om näringsdiagrammen.

Analys av måltider

Vill du titta på en sammanställning av näringsinnehållet i frukost, lunch, middag eller mellanmål under det eller de datum du valt så klickar du på någon av måltidsknapparna ovanför diagrammen. Om du valt flera dagar så är det genomsnittat av näringsinnehållet i den måltid du valt, exempelvis alla frukostar, som visas.

Analys av detaljer i en måltid:

Om du vill titta på näringsinnehållet i enskilda livsmedel i en måltid så går du till Kostdagboken.

DAGSÖVERSIKT

Du hittar Dagsöversikten som undermeny under Sammanställning. Här ser du när och vad klienten har ätit, när och vilken aktivitet klienten registrerat i sin motionsdagbok samt klientens anteckningar. Om man som dietist gett klienten möjlighet att fylla i blodsockervärden och insulindoser så ser man även det i Dagsöversikten.

 

6. Skapa och skicka måltidscheman

(Denna funktion finns inte i ND Träning)

Ett måltidsschema är ett förslag på en dags måltider. Används för att tipsa klienten om hur denne kan lägga upp en bra måltidsplanering med livsmedel och recept som passar klientens behov.

Under menyvalet Scheman/Hantera måltidsscheman hittar du ett antal måltidsscheman som du kan dela ut till dina klienter. Du kan också skapa egna måltidsscheman eller kopiera ett befintligt schema, göra ändringar och spara det under ett annat namn.

Skapa måltidsschema från grunden

 1. Klicka på ”Skapa måltidsschema”. Ange namn, eventuellt en beskrivning och spara.
 2. Klicka på en måltid, ange tid
 3. Sök de livsmedel du vill ha med och välj mängd och enhet. Klicka på ”Lägg till och fortsätt.
 4. Om du vill ha med ett recept i schemat så klickar du på knappen ”Recept”. Där hittar du både dina egna recept och recept från receptsamlingen. Recepten blir sedan till en länk som klienten kan klicka på och se receptet.

Kopiera måltidsschema och förändra

 1. Klicka upp ett befintligt schema,
 2. Klicka på knappen Kopiera till nytt, ange ett annat namn och spara
 3. Ta bort, lägg till eller gör andra ändringar i måltiderna.

Gruppera dina måltidsscheman

När du gjort ett måltidsschema så hamnar det under Måltidsschema, egna och Ej grupperade. Sortera gärna dina måltidsscheman i grupper så hittar du dem enklare.

 1. Klicka på knappen +Ny grupp
 2. Ge gruppen ett namn.
 3. Flytta ditt schema till gruppen genom att hålla muspekaren på symbolen med tre sträck framför schemat. Markera, dra och släpp.

Skicka måltidsscheman till klient

Skicka ett schema i taget:

 1. Klicka på det måltidsschema du vill dela ut.
 2. Klicka på knappen Skicka till klient
 3. Klicka på den klient som du vill ska få måltidsschemat och Skicka till klient.

Skicka flera scheman på en gång:

 1. Gör en grupp där du placerar alla måltidsscheman du vill skicka till klienten.
 2. Klicka på Skicka-symbolen som du hittar bredvid gruppens namn, välj vilken klient som ska få dem och Skicka till klient.

När du skickat ut måltidsschemat hamnar det under klientens menyval Scheman/Måltidsschema och denne kan inspireras av det, titta på de recept du tipsat om och välja hela schemat till kostdagboken med ett enda klick.

Ta bort eller redigera skickade måltidsscheman

Om du skickat fel eller av någon annan anledning vill ta bort eller redigera ett måltidsschema som du delat ut till en klient gör du så här:

 1. Gå till Scheman/Hantera måltidsschema. Observera att du inte ska vara inne på klientens del, utan på administrationsdelen (grön meny).
 2. Scrolla längst ner på sidan. Till vänster hittar du dina skickade scheman under respektive klients namn. Klicka upp det schema du vill ta bort.
 3. Nu kan du ändra eller ta bort schemat och det förändras/försvinner då från klientens inloggning.

TIPS: Du kan även göra måltidsscheman under menyvalet Beräkning.

 

7. Motionsscheman

(Denna funktion finns inte i ND Träning)

Används för att tipsa klienten om hur denne kan lägga upp en bra planering med motionsaktiviteter som passar klientens intresse och behov.

Under menyvalet Scheman/Hantera motionsscheman hittar du ett antal motionsscheman som du direkt kan dela ut till dina klienter. Du kan också skapa egna motionsscheman eller kopiera ett befintligt schema, göra ändringar och spara det under ett annat namn.

Skapa motionsschema från grunden

 1. Klicka på Skapa motionsschema.
 2. Ange namn och eventuellt beskrivning. Spara.
 3. Välj dag, sök aktiviteter och ange hur lång tid aktiviteten ska hålla på.

Kopiera motionsschema och förändra

 • Klicka upp ett befintligt schema,
 • Klicka på knappen Kopiera till nytt, ange ett annat namn och spara.
 • Ta bort, lägg till aktiviteter eller gör andra ändringar och spara.

Gruppera dina motionsscheman

När du gjort ett måltidsschema så hamnar det under Motionsschema, egna och Ej grupperade. Sortera gärna dina motionsscheman i grupper så hittar du dem enklare.

 1. Klicka på knappen +Ny grupp
 2. Ge gruppen ett namn.
 3. Flytta ditt schema till gruppen genom att hålla muspekaren på symbolen med tre sträck framför schemat. Markera, dra och släpp.

Skicka motionsschema till klienten

 • Klicka på det måltidsschema du vill dela ut.
 • Klicka på knappen Skicka till klient.
 • Klicka på den klient som du vill ska få måltidsschemat och Skicka till klient.

När du delat ut motionsschemat hamnar det under klientens menyval Scheman/Motionsschema och denne kan inspireras av det och välja hela schemat till motionsdagboken med ett enda klick.

Skapa nya aktiviteter

Används när du vill lägga till aktiviteter som du inte hittar i den befintliga databasen.

 1. Gå till menyvalet Aktiviteter/Skapa ny aktivitet.
 2. Skriv in namn på aktiviteten, ange sökord och MET-värde*. Om du inte vet vilket MET-värde din aktivitet har så anger du samma MET-värde som en liknande aktivitet.
 3. Klicka på Spara aktivitet.

Om du vill ändra något i de aktiviteter du skapat går du till menyvalet Aktiviteter/Hantera aktiviteter.

*MET betyder Metabolisk ekvivalent och används när man vill beräkna energiåtgången för en viss aktivitet. Det är ett värde som beskriver hur pass mycket mer energi man förbrukar när man gör aktiviteten än när man ligger och vilar.

EXEMPEL PÅ METVÄRDEN
Promenera 6 km/h 4
Stavgång 6 km/h 4,8
Gympa, medel 5
Styrketräning, medel 5
Cykla 15 km/h 5,8
Tung snöskottning 7
Roddmaskin 150 watt 8,5
Simma i medeltempo 9
Löpning 5 min/km 12

 

8. Träningsverktyget

(Denna funktion finns inte i ND Kost)

Skapa och skicka träningsprogram

Genom att kombinera övningar kan du skapa och skicka träningsprogram till din klient.

Under menyvalet Träning/Hantera träningsprogram hittar du ett antal träningsprogram som du direkt kan dela ut till dina klienter. Du kan också skapa egna träningsprogram eller kopiera ett befintligt program, göra ändringar och spara det under ett annat namn.

Skapa träningsprogram från grunden

 1. Klicka på Skapa träningsprogram.
 2. Ange namn, beskrivning och eventuellt sökord. Spara.
 3. Sök övningar genom att skriva in sökord eller välja bland kategorierna.
 4. Klicka på + för att lägga till övningar i träningsprogrammet.
 5. När du är nöjd så kan du dra övningarna upp eller ner i träningsprogrammet för att få den ordning du vill.
 6. Ange till sist träningsdata genom att klicka på pennsymbolen och ange exempelvis vikt, antal set och reps eller tid. Du kan också lägga till egna benämningar på träningsdata genom att ange namn och enhet.

 

Kopiera träningsprogram och förändra

 • Klicka upp ett befintligt träningsprogram.
 • Klicka på knappen Kopiera till nytt, ange ett nytt namn och spara.
 • Ta bort, lägg till övningar eller gör andra ändringar och spara.

Skicka träningsprogram till klienten

 • Klicka på det träningsprogram du vill dela ut.
 • Klicka på knappen Skicka till klient
 • Klicka på den klient som du vill ska få träningsprogrammet och Skicka till klient.

 

När du skickat ut träningsprogrammet hamnar det under klientens menyval Träning/Träningsprogram.

Ta bort eller redigera skickade träningsprogram

Om du skickat fel eller av någon annan anledning vill ta bort eller redigera ett träningsprogram som du skickat till en klient gör du så här:

 1. Gå till Träning/Hantera träningsprogram. Observera att du inte ska vara inne på klientens del, utan på administrationsdelen (grön meny).
 2. Scrolla längst ner på sidan. Till vänster hittar du dina skickade program under respektive klients namn. Klicka upp det program du vill ta bort.
 3. Nu kan du ändra eller ta bort programmet och det förändras/försvinner då från klientens inloggning.

KLIENTEN: Utförda träningsprogram

Du kan se hur ofta klienten utfört träningsprogrammet och vilka övningar klienten gjort. Då gör du så här:

 1. Gå till Klienter/Hantera klienter och välj den klient du vill titta på.
 2. Klicka på knappen Gå till klientens sida och menyvalet Träning/Utförd träning.
 3. Klicka i den tomma rutan och välj vilket datum du vill titta på. De dagar där klienten registrerat träning är grönmarkerade.

Om du vill se vilka övningar klienten utfört så klickar du på träningsprogrammets namn. Då ser du även om klienten skrivit in några kommentarer.

 

OBS! Ett utfört träningsprogram kommer inte automatiskt att ge energiförbrukning i klientens motionsdagbok. I och med att det finns så vitt skilda övningar med varierad tid och intensitet så går det inte att räkna ut på ett vetenskapligt sätt. Klienten måste själv lägga in sitt träningspass i motionsdagboken och ange den aktivitet och tid som passar bäst.

9. Skapa egna övningar

(Denna funktion finns inte i ND Kost)

Skapa gärna dina egna övningar med bilder och/eller video.

 1. Gå till menyvalet Träning/Skapa övning och ange namn och beskrivning. Spara.
 2. Ange träningsform, träningsfokus, träningsutrustning, utgångsläge och svårighetsgrad.
 3. Ange sökord och ladda upp eventuella bilder på övningen och/eller träningsfokus. Om du laddar upp flera bilder på övningen så blir det automatiskt ett bildspel.
 4. Om du vill lägga in en video så laddar du upp den på Vimeo (skapa ett gratiskonto) och skriver in id-numret i rutan för Video. Spara.

 

10. Skicka och ta emot meddelanden

Används för kortare meddelanden, exempelvis för att klienten ska kunna meddela att denne registrerat sina måltider eller för att du ska kunna tipsa och peppa klienten.

OBS! För att klienten ska få dina meddelanden så måste du dela ut en användare till klienten. Läs mer under punkt 2.

Skapa och skicka meddelande

 1. Gå till menyvalet Meddelanden och klicka på en klient.
 2. Skriv meddelandet i rutan och klicka på Skicka meddelande. Om du fyllt i klientens mailadress i klientens grunddata så får hen nu ett mail där det står att hen fått ett meddelande från dig och ska logga in för att läsa det.

Läs nytt meddelande

Om du fått nya meddelanden så hamnar du direkt på menyvalet Meddelanden när du loggar in. De klienter som skickat meddelande har en liten pratbubbla till höger om namnet.

Du kan också se att du fått meddelanden genom att en gul stjärna syns bredvid menyvalet Meddelanden.

Om du är inne på en klients sida så kan du skicka ett meddelande direkt till den klienten.

11. Skapa recept

(Denna funktion finns inte i ND Träning)

Här lägger du till dina egna favoritrecept. Dina klienter hittar dem under menyvalet Recept/Receptsamling. Du kan också lägga till recepten i ett måltidsschema som du delar ut till klienten. Det är endast du och dina klienter som kan se de recept du lägger till.

 1. Gå till menyvalet Recept/Skapa nytt recept.
 2. Sök och lägg till de ingredienser som ska ingå. Om det är någon ingrediens du inte hittar, exempelvis vissa kryddor, så anger du dessa i tillagningsinstruktionerna i nästa steg.
 3. Ange namn och antal portioner och klicka sen på Spara recept så kommer du till nästa steg.
 4. Fyll i sökord och tillagningsinstruktioner.
 5. Ladda upp eventuell bild.
 6. Klicka i de kategorier som stämmer in på ditt recept.

 

Receptet finns nu i receptsamlingen för dig och dina klienter och går även att söka som livsmedel.

Om du vill göra ändringar i dina recept så går du till menyvalet Recept / Hantera recept.

Tipsa klienten om dina recept

Om du vill tipsa klienten om dina recept så lägger du in dem i ett måltidsschema. Se punkt 7.

 

12. Snabb näringsberäkning med jämförelse

(Denna funktion finns inte i ND Träning)

Används när du vill göra en snabb kostberäkning för att analysera näringsvärdet i exempelvis recept eller måltider som inte är knutna till någon klient. Här kan du också lägga två beräkningar bredvid varandra och jämföra näringsinnehåll. Dina kostberäkning går sedan att spara som måltidsscheman.

 1. Gå till menyvalet Beräkning
 2. Klicka på valfri måltid
 3. Skriv in det livsmedel du söker i sökrutan, klicka på det alternativ som passar bäst, ändra mängd och enhet och Lägg till.
 4. Välj vilket näringsdiagram du vill titta på genom att klicka på knappen Byt diagram och analysera näringsinnehållet.

Om du vill att näringsdiagrammen ska visa en särskild måltid så klickar du på den. Om du vill se näringsinnehållet i ett specifikt livsmedel så klickar du på info-symbolen framför namnet på det livsmedlet.

Jämför näringsinnehållet i två kostberäkningar

Här kan du också välja att lägga två kostberäkningar bredvid varandra, göra ändringar i en av dem eller båda och se hur näringsinnehållet förändras. Detta kan exempelvis vara bra som pedagogiskt verktyg för att visa klienter vilken stor förändring man kan få med några få byten av livsmedel. Observera att denna funktion helst ska användas i dator eller surfplatta eftersom man inte kan se båda kostberäkningarna bredvid varandra i mobilen.

 1. Klicka på knappen Beräkning 2
  Om du vill göra en helt ny beräkning så lägger du till livsmedlen på samma sätt som i Kostberäkning 1. Du kan också kopiera den första kostberäkningen genom att klicka på knappen ”Kopiera näringsberäkning 1” och sen göra göra förändringar.
 2. Klicka på knappen Jämför beräkningar.
  Nu kan du jämföra näringsinnehållet i diagrammen som ligger parallellt under kostberäkningarna.

 

Spara kostberäkningar som måltidsscheman

Om du blir nöjd med en eller båda kostberäkningarna kan du spara dem som måltidsscheman och skicka ut dem till valfri klient. Läs mer om måltidsscheman under punkt 11.

 1. Klicka på knappen Spara som måltidsschemaoch välj namn på schemat.
 2. Här kan du också välja om du vill skicka måltidsschemat direkt till någon av dina klienter.

 

13. Näringsdiagrammen

(Denna funktion finns inte i ND Träning)

Här kommer en genomgång av de åtta diagram som finns i Nutrition Data.

Energiintag – energiförbrukning

Diagrammet visar matens energiinnehåll för vald period i relation till klientens energiförbrukning för ett dygn. Energiförbrukningen baseras på det PAL-värde, ålder, vikt och kön du angett för klienten, plus eventuella fysiska aktiviteter du eller klienten lagt till i motionsdagboken.

Du rekommenderar hur mycket mer eller mindre än energibehovet du tycker klienten ska äta genom att ändra under ”Kalorimål” i klientens grunddata. Klienten ser sedan din rekommendationen i den nedersta grå stapeln och även i siffrorna under diagrammet.

Ändrar du inget under Kalorimål får klienten rekommendationen att äta lika mycket som hen förbrukar. Väljer du exempelvis -500 kcal så kommer den nedersta grå stapeln att visa 500 kcal mindre än energiförbrukningen (se bilden ovan). Väljer du +500 så visar stapeln 500 kcal mer än energiförbrukningen. Klienten ska alltså titta på det diagrammet och försöka äta enligt det rekommenderade intaget per dag.

Energifördelning

Här visas hur stor andel av matens energi som kommer från protein, fett, kolhydrater och alkohol. Du ser även mängden i gram inom parentes.

De grundläggande rekommendationerna är enligt NNR 2012. Om du vill ändra rekommendationerna för denna klient gör du det under klientens grunduppgifter. Om du vill ändra dina grundläggande rekommendationer går du till Inställningar/Rekommendationer.

Måltidsfördelning

Här visas hur stor andel av matens energi som kommer från frukost, lunch, middag och mellanmål.

Om du vill ändra rekommendationerna för denna klient gör du det under klientens grunduppgifter. Om du vill ändra dina grundläggande rekommendationer går du till menyvalet Inställningar/Rekommendationer.

Fettsammansättning

Här visas hur stor andel av matens energi som kommer från mättade, enkelomättade, fleromättade och omega 3 fettsyror i relation till rekommenderat värde.

De grundläggande rekommendationerna är enligt NNR 2012. Om du vill ändra rekommendationerna för denna klient gör du det under klientens grunduppgifter. Om du vill ändra dina grundläggande rekommendationer går du till Inställningar/Rekommendationer.

Tillsatt socker*

Här visas hur stor andel av matens energi som kommer från tillsatt socker i relation till rekommenderat värde för maximalt intag.

De grundläggande rekommendationerna är enligt NNR 2012. Om du vill ändra rekommendationerna för denna klient gör du det under klientens grunduppgifter. Om du vill ändra dina grundläggande rekommendationer går du till Inställningar/Rekommendationer.

*Mängden tillsatt socker är beräknad med hjälp av innehållet av monosackarider, disackarider och sackaros, samt genom en jämförelse av olika typer av livsmedel. Värdet kommer inte att vara helt exakt, men ger en bra uppfattning om hur mycket tillsatt socker klienten äter.

Näring i procent av rekommenderat intag

Här visas mängden näring i procent av det rekommenderade dagliga intaget för den norm för näringsintag som du angett för denna klient. Strecket för 100% visar det rekommenderade intaget. Om man håller pekaren över en av staplarna så får man fram många procent av det rekommenderade intaget klienten ätit av det näringsämnen.

Exempel: Om man håller pekaren över stapeln för vitamin B12 och det står ”Totalt 120%” så innebär det att klienten ätit 120 procent av det rekommenderade dagliga intaget för vitamin B12

Om du tittar på en måltid så visar färgmarkeringarna på staplarna hur mycket av näringen som kommer från de olika livsmedlen som ingår i måltiden. Färgen på stapeln är samma som färgen på livsmedlets text.

Du kan ändra norm för näringsintag under klientens grunddata.

Näringsrekommendationerna i normerna för näringsintag är enligt NNR 2012. Om du vill göra en ny norm går du till Inställningar/Normer för RI.

Näring i siffror

Här visas mängden näring i siffror för alla näringsämnen som finns registrerade för de valda livsmedlen.

Om något av livsmedlen i näringsberäkningen inte har ett värde för ett näringsämne så anges det i tabellen genom att det står ”ofullständigt” bredvid siffran.

Du ändrar vilka näringsämnen som ska visas i detta diagram under menyvalet Inställningar/Näring i siffror.

Omega 3 – omega 6

Här kan du jämföra måltidernas innehåll av omega 6 och omega 3-fettsyror. Du kan även se kvoten omega 6/omega 3.

Livsmedelsdatabaser

Dessa livsmedelsdatabaser används i Nutrition Data:

 • Svenska Livsmedelsverkets databas innehåller värden för de flesta näringsämnen, även där det inte finns ett rekommenderat intag.
 • Nutrition Datas egen databas innehåller värden för de näringsämnen där det finns rekommenderat intag. Denna behövs för att kunna använda recepten. Den innehåller också diverse övriga livsmedel där näringsvärdena dels är beräknade utifrån recept och dels är hämtade från de finska, norska och amerikanska livsmedelsdatabaserna.

14. Hitta näringsrika livsmedel

(Denna funktion finns inte i ND Träning)

Det finns två funktioner som kan hjälpa dig hitta näringsrika livsmedel som passar just din klient, Jämför livsmedel och Sortera efter näringsämne.

Jämför livsmedel

Här kan du jämföra två olika livsmedels näringsvärden.

 1. Gå till menyvalet Livsmedel och välj Jämför livsmedel.
 2. Här finns två sökfunktioner. Sök och välj de livsmedel du vill jämföra.

Sortera efter näringsämne

Här ser du vilka livsmedel som har mest eller minst av ett specifikt näringsämne.

 1. Gå till menyvalet Livsmedel och välj Sortera efter näringsämne.
 2. Välj vilket näringsämne du vill sortera efter, vilken typ av livsmedel du vill titta på, om du vill titta på 100 g eller en portion av livsmedlet och om du vill sortera efter mest eller minst av näringsämnet. Klicka sedan på knappen Visa.

 

15. Skapa nya livsmedel

(Denna funktion finns inte i ND Träning)

Används när du vill lägga till livsmedel som du inte hittar i den befintliga databasen. Dessa går sedan att använda när du och dina klienter kostregistrerar eller skapar recept eller måltidsscheman. Du kan skapa ett nytt livsmedel på tre sätt, med värden, genom beräkning eller genom att göra ett recept.

 

Skapa nytt livsmedel med värden

Används när du vill lägga till näringsvärden från en förpackning eller liknande.

 1. Gå till menyvalet Livsmedel i administrationsdelen (inte på en klients sida) och välj Skapa nytt livsmedel med värden.
 2. Fyll i namn på livsmedlet, välj Typ/klass, ange kcal per 100 g, samt de näringsämnen per 100 g som du känner till.

Om du vill kan du även ange hur mycket en portion (valfri enhet) av livsmedlet väger.

 

Du kan också ange hur mycket en dl av livsmedlet väger. Om du anger gram/dl så räknar programmet ut hur mycket en matsked och tesked väger.

Ange gärna sökord så att det ska gå enklare att hitta livsmedlet och spara sedan.

 

Skapa nytt livsmedel genom beräkning

Används när du vill utgå från ett eller flera livsmedel som redan finns i databasen.

Denna funktion kan du använda på två sätt:

 • När du vill lägga till ett nytt livsmedel som liknar något som redan finns i programmet kan du ”kopiera” det befintliga livsmedlet, välja ett nytt namn, göra ändringar i näringsvärdena och spara.
 • Du kan också näringsberäkna och lägga till ett livsmedel från en detaljerad innehållsförteckning eller ett recept. Då lägger du till alla ingredienser i rätt mängd och så beräknas näringsinnehållet utifrån det.

GÖR SÅ HÄR:

 1. Gå till menyvalet Livsmedel i administrationsdelen (finns inte i klientdelen) och välj Skapa nytt livsmedel med beräkning.
 2. Sök och välj det eller de livsmedel som ska ingå i ditt nya livsmedel. Välj rätt mängd och enhet.
 3. Skriv in det nya livsmedlets namn och spara.
 4. Ange sen Typ/klass och sökord. Om du vill kan du även ange hur mycket en portion av livsmedlet väger och/eller hur mycket en dl av livsmedlet väger. Om du anger gram/dl så räknar programmet ut hur mycket en matsked och tesked väger.

Om du vill ändra något i de livsmedel du skapat går du till menyvalet Livsmedel/Hantera livsmedel.

Skapa nytt livsmedel genom att skapa ett recept

Används när du har ett recept som du vill tipsa dina klienter om. När du lägger in receptet så blir det samtidigt ett livsmedel som du och dina klienter kan registrera i kostdagboken eller lägga in i ett måltidsschema..

Läs mer om hur du skapar recept under punkt 12.