Stäng

Referenser

Vi har många nöjda användare. Våra användare är dietister, kostrådgivare, personliga tränare, utbildningar och gym. Här kan du läsa mer om några av de som i dag använder och rekommenderar våra produkter.

Umeå Universitet

Institutionen för Kostvetenskap utbildar studenter för flera olika professioner med kostvetenskap som bas; dietister, kostvetare och hem- och konsumentkunskapslärare.

Nordic Wellness

Nordic Wellness är en av Sveriges största friskvårdskedjor med 170 gym och ca 250000 medlemmar. Man arbetar hårt för att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal och pris. Ett viktig målsättning är att alla ska känna sig hemma på Nordic Wellness gym.

Bergklint education

Ett utbildningscenter som erbjuder yrkesutbildningar och vidareutbildningar inom kost, hälsa och livsstil både på distans och på plats.

Region Östergötland

Flera dietister inom Region Östergötland använder sig av Nutrition Data i sitt dagliga arbete för att behandla och förebygga sjukdomar som har en koppling till kost och näring.

Visby lasarett

Dietisterna ger nutritionsbehandling för personer med kostrelaterade diagnoser, undervisar patienter individuellt och i grupp, utbildar annan personal i nutritionsfrågor och ger telefonrådgivning.

The Academy

Bedriver utbildningar med en holistisk helhetssyn där fokus ligger på personlig utveckling och att möta branschens efterfrågan av kvalitativ kompetens. Erbjuder flera olika utbildningar inom hälsa, kost och träning.

D-Flex Fitness

Erbjuder effektiv, rolig och långsiktig träning. Vänder sig till alla som vill förbättra sin hälsa och sitt välmående genom deras utbud av klasser och personliga tränings- och kostprogram.

Wandus Idrott & Hälsa

Erbjuder tjänster för elitidrottare, motionärer, föreningar och företag. Anlitas bland annat av Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet och flera av landets specialidrottsförbund.

Sverigehälsan

Erbjuder utbildningar inom friskvård, stresshantering, kost samt kris och trauma. De flesta av utbildningarna sker delvis på distans med schemalagda föreläsningar och studiegruppstimmar mellan utbildningsblocken.

IKSU

Erbjuder träningsverksamhet i Umeå på tre anläggningar. Har 22 000 individuella medlemmar och erbjuder ett varierat utbud av fysiska och hälsofrämjande aktiviteter.