Stäng

Se klientens vikt/reps/tid från senaste träningspasset

När du nu går in på de träningspass du skickat till en klient så ser du vad klienten registrerat för vikt/reps/tid för förra träningspasset. Det blir då enkelt för dig att vid behov justera dina rekommendationer.