Stäng

Ny struktur och nya värden

Diagrammet Näring i siffror har fått ny struktur för att bli enklare att avläsa. Dessutom har värden för AR (average requirement), UL (upper intake level) och Näring/kg (näring per kilo kroppsvikt) tillkommit.