Stäng

Justera makros i gram

Under Klientanpassningar så kan ni ändra vilka rekommendationer klienten ska ha för intaget av protein, fett och kolhydrater. Tidigare kunde ni bara se och ändra energifördelningen i E%, men enligt önskemål från våra användare kan ni nu även se vad som händer med antal gram makros och justera efter det.

 

 

Det antal gram protein, fett och kolhydrater som anges baseras på det rekommenderade energiintag som klienten ser i sin app. Detta baseras på BMR samt det PAL-värde och Kalorimål du som rådgivare anger. Om klienten registrerar i motionsdagboken så ökar värdet.

Om du vill att det rekommenderade energiintaget ska ligga fast så måste du dölja motionsdagboken. Det gör du under Klientanpassningar och Klientens meny.