Stäng

Gluten och mjölkfritt i samma schema

Nu finns 33 nya måltidsscheman med gluten- och mjölkfri kost.
Det som är extra bra med de färdiga kostscheman som finns i Nutrition Data är att vi lagt ner stor möda på att maten ska vara god, balanserad och ha maximalt med vitaminer och mineraler. Det får man inte i de verktyg som per automatik plockar samman olika recept till kostscheman.