Stäng

Autogiroanmälan

Anmäl dig på nätet

Som abonnent på ND Komplett, ND Kost eller ND Träning så kan du betala månadsvis via autogiro. Då måste du fylla dina uppgifter i den autogiroanmälan som du hittar om du följer länken nedan.

OBS! Kom ihåg att godkänna med Bank ID.

LÄNK TILL FORMULÄR FÖR AUTOGIROANMÄLAN

Tips för webbformuläret
  1. Skriv ditt personnummer med hela årtalet och utan bindestreck. Exempel: 197504058888
  2. Bankkontot ska innehålla clearingnummer + kontonummer i en rad utan mellanslag och bindestreck.
  3. Du behöver inte ange något kundnummer.

Om du har ditt konto på Swedbank så måste du tänka på detta:

Om kontonumret exempelvis är 8765 – 432 323 23 – 1 så ska du utesluta den femte siffran, i detta fall en fyra och skriva ihop alla siffrorna, även den sista. Så här: 876532323231

 

Skriv ut och skicka

Du kan också välja att skriva ut en blankett för autogiroanmälan, fylla i alla uppgifter, underteckna och skicka till oss.

AUTOGIROANMÄLAN ATT SKRIVA UT

Skicka den underskrivna blanketten till:

Nutrition Data
Kvarnåsen 5
935 92 Norsjö

Du kan också fotografera eller scanna den ifyllda blanketten och maila till oss på info@nutritiondata.se

 

Hör av dig till oss om du har frågor.
support@nutritiondata.se