Stäng

Ändra tid för måltid

KOSTSCHEMAN I APPEN: Nu får klienten ange tiden för måltiden när hen lägger in den i kostdagboken från ett kostschema. Det innebär att man exempelvis kan ta resterna från middagen och registrera som lunch eller använda ett morgonfika till ett kvällsmål. Flexibelt och bra!

I videon ser du måltidsscheman där vi lagt flera alternativ för samma typ av måltid. Om du undrar hur man gör så finns det en ny video om det i manualen: https://nutritiondata.se/manual/#23