Innehåll & Funktion

Innehåll & Funktion

Nutrition Data är ett lättarbetat kostdataprogram som gör ditt hälsoarbete enklare, roligare och mer effektivt. Programmet är webbaserat och anpassat för datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Här får du veta mer om vad det innehåller och hur det fungerar.

1. Smart hantering av klienter

Du kan välja att ge din klient en användare till en specialversion av programmet där hen kan registrera sina måltider och motion. Därefter kan du avläsa registreringen, analysera och ge klienten råd utifrån det. Med ett enkelt knapptryck kan du också dela ut måltidsscheman, recept och motionsscheman till din klient. Om du tycker att det är lämpligt kan ni även kommunicera via meddelandefunktionen.

INSTÄLLNINGAR SOM KAN ANPASSAS EFTER KLIENTEN:
 • PAL-värde – för att uppskatta klientens grundläggande aktivitetsnivå.
 • Kalorimål – exempelvis vid viktnedgång eller viktuppgång.
 • Möjlighet att helt ta bort visningen av matens energiinnehåll för klienten.
 • Energifördelning.
 • Måltidsfördelning.
 • Fettsammansättning.
 • Salt.
 • Tillsatt socker.
 • Norm för näringsintag.
 • Vilka livsmedelsdatabaser du vill använda.
 • Vilka näringsämnen diagrammen ska visa.
 • Vilka näringsdiagram klienten ska kunna se.

Här finns också möjlighet att ange vikt och mått och kunna följa förändringar i diagram.

Kostdagbok i mobilen

2. Enkel kostregistrering

Kostdagboken är framtagen för att vara så enkel som möjligt att använda . Tanken är att även klienter som är relativt ovana datoranvändare ska kunna registrera sina måltider utan problem. Ju enklare desto större chans till bra kostregistrering, vilket är grunden till en korrekt näringsanalys.

FAKTA OM KOSTDAGBOKEN:
 • Mobilanpassad, internetuppkoppling krävs.
 • Smart sökfunktion gör det enkelt att snabbt hitta rätt livsmedel.
 • Man kan spara favoritmåltider och använda dem gång på gång.
 • Det finns möjlighet att se bilder av portionsstorlek på många livsmedel.
 • Man kan näringsberäkna egna recept.
 • Man kan lägga till egna livsmedel.
 • Recepten kan enkelt läggas till i kostdagboken.
 • Klienten kan ange när måltiden intagits.
 • Klienten kan skriva kommentarer under måltiderna.
 • Om du vill kan du skriva svar på klientens kommentarer.

När du ska göra din näringsanalys ger en dator eller surfplatta bäst överblick. Då har du kostdagboken till vänster och alla diagram till höger. Klienten ser däremot bara det eller de diagram du anser att denne behöver och kan gärna använda mobilen.

naringsberakningar-ipad

3. Näringsdiagram som kan anpassas

Näringsdiagrammen ger en optimal överblick över klientens energi- och näringsbalans. Nordiska näringsrekommendationer 2012 används som standard, men om du önskar så kan du anpassa rekommendationerna efter dina önskemål eller efter enskilda klienters behov.

DIAGRAM ATT VÄLJA BLAND:
 • Energiintag – energiförbrukning
 • Energifördelning
 • Näring i procent av rekommenderat intag.
 • Fettsammansättning
 • Omega 3 – omega 6
 • Måltidsfördelning
 • Tillsatt socker
 • Näring i siffror

Det finns tre olika diagramvyer och varje vy har tre diagram som du kan anpassa efter de fakta du är mest intresserad av.

DU KAN VÄLJA ATT TITTA PÅ:
 • Aktuell registrering.
 • En eller flera dagars måltider. Du bockar i vilka datum du vill titta på.
 • En särskild måltid (ex mellanmål) under en eller flera dagar.
 • Ett specifikt livsmedel i en måltid.

Diagrammen går bra att skriva ut.

4. Receptsamling med god och nyttig mat

Det finns en stor samling med utvalda och testlagade recept. Tanken är att du ska tipsa din klient om bra recept för att denne lättare kunna följa dina rekommendationer.

FAKTA OM RECEPTSAMLINGEN:
 • Recepten sorteras efter olika kategorier så du enkelt kan hitta de recept som passar för din klient.
 • Måltiderna går enkelt att lägga till i kostdagboken.
 • Du kan lägga till och näringsberäkna egna recept till samlingen.
 • Dina klienter kan också lägga till recept för eget behov.
 • Recepten går att skriva ut
 • Du kan tipsa klienten om recepten genom att lägga in dem i ett eller flera måltidsscheman (se nedan)

5. Måltidsscheman som guidar klienten

I Nutrition Data finns färdiga kostupplägg med tips på en dags hälsosamma måltider. Tanken är att du ska kunna dela ut ett eller flera passande måltidsscheman till din klient för att tipsa om vad och när denne helst bör äta.

FAKTA OM MÅLTIDSSCHEMAN:
 • Det finns flera typer av måltidsscheman som riktar sig mot olika problem, sjukdomar och kostinriktningar (ex. vegetarisk kost och fettreducerad kost).
 • Du kan även enkelt göra egna måltidsscheman som passar din egen kostfilosofi eller till klienter med särskilda behov.
 • Du kan skicka måltidsschemat till din klient med en enkel knapptryckning.
 • Lägger du in recept i måltidsschemat så blir det klickbart för klienten och hen kan då se och eventuellt skriva ut receptet.
 • Klienten kan med en knapptryckning lägga in hela eller delar av måltidsschemat i sin kostdagbok.

Motionsdagboken i Nutrition Data

6. Motionsdagbok som inspirerar

Motionsdagboken ska dels ge en rättvisande bedömning av klientens nuvarande aktivitetsgrad och dels inspirera klienten till mer motion.

FAKTA OM MOTIONSDAGBOKEN:
 • Den grundläggande energiförbrukningen beräknas med hjälp av vikt, ålder, kön samt det PAL-värde du lägger in när du skapar klientens användare.
 • Klienten kan lägga till olika motionsaktiviteter, steg från en stegräknare eller kcal från någon träningsapp.
 • Klienten kan i ett diagram se hur energiförbrukningen ökar när aktivitetsnivån ökar.
 • Klienten kan skriva kommentarer under dagens motion.
 • Om du vill kan du svara på klientens kommentarer.

7. Motionsscheman uppmuntrar till fysisk aktivitet

Här finns färdiga motionsscheman med förslag på en veckas träningsaktiviteter. Tanken är att du ska kunna dela ut passande motionsschema till din klient för att inspirera till en lämplig nivå av fysiska aktiviteter.

FAKTA OM MOTIONSSCHEMAN:
 • Det finns motionsscheman med olika typer av aktiviteter och varierande intensitetsgrad att välja bland.
 • Du kan även enkelt göra egna motionsscheman som passar just din klients behov.
 • Du kan med en enkel knapptryckning skicka ett eller flera motionsscheman till din klient.
 • Klienten kan med en knapptryckning lägga till hela motionsschemat i sin motionsdagbok.

Meddelandefunktion

8. Meddelandefunktion

I programmets meddelandefunktion kan du, om du så önskar, kommunicera med dina klienter. Exempelvis kan klienten skicka ett meddelande när hen gjort klart sin kostregistrering, eller ställa enkla frågor.

FAKTA OM MEDDELANDFUNKTIONEN:
 • Här ser du alla inkommande och utgående meddelande från dina olika klienter och kan enkelt skicka och svara på meddelanden.
 • När du klickar på klientens namn får du fram hela er konversation och det blir enkelt att ha koll på vad som sagts.
 • När ett nytt meddelande dyker upp ser du det direkt du loggat in.

9. Funktioner för att hitta näringsrika livsmedel

I Nutrition Data finns också funktioner som underlättar för dig att hitta näringsrika livsmedel som passar dina klienters behov.

JÄMFÖR, SORTERA OCH LÄGG TILL LIVSMEDEL:
 • Funktionen Sortera efter näringsämne hjälper dig hitta de livsmedel som har mest eller minst av ett specifikt näringsämne. Du kan välja vilken/vilkla livsmedelsgrupper du vill titta på. Det innebär att du exempelvis kan söka efter järnrika livsmedel inom gruppen ”Grönsaker”.
 • Genom funktionen Jämför livsmedel kan du jämföra näringsvärden mellan två olika livsmedel.
 • Vill du lägga till ett nytt livsmedel kan du göra det genom att skriva in de näringsämnen du har tillgång till eller beräkna näringsvärdet genom att utgå från ett eller flera andra livsmedel.
Vill du veta mer?

Anmäl dig här så berättar vi mer och du får testa programmet.

Spara

Spara