Användningsområden

Användningsområden

Nutrition Data användas av dietister, kostrådgivare, personliga tränare och andra som coachar människor mot bättre hälsa och mående. Programmet fungerar också utmärkt vid kostundersökningar och i forskningsstudier. Här följer några exempel på i vilka sammanhang och på vilket sätt man med fördel kan använda Nutrition Data.

Kostrådgivare som använder Nutrition Data

1. Vid kostrådgivning och coaching

Många klienter vill få hjälp att gå ner eller upp i vikt, förbättra sitt näringsintag eller prestera bättre i sin idrott. Då är Nutrition Data ett oumbärligt verktyg för att snabbt få överblick och kunna ge effektiva råd. Programmet är också ett verktyg för klienten att bättre kunna ta till sig råden och få snabba resultat.

EXEMPEL PÅ ARBETSMETOD:

Förslagsvis börjar du med att ge klienten en inloggning till den specialversion av Nutrition Data som är avsedd för klienterna. Där kan sen klienten registrera måltider och motion från sin mobiltelefon, surfplatta eller dator under ett bestämt antal dagar. När det är klart analyserar du kost- och träningsvanorna och ger råd utifrån detta. Du kan sedan skicka ut måltidsscheman med tips på lämplig mat och bra recept samt motionsscheman med förslag på träningsaktiviteter.

Därefter kan klienten fortsätta att föra kost- och motionsdagbok till dess att livsstilsförändringarna har kommit in i rutinerna. Kommer ni överens om det kan klienten även skriva kommentarer och meddelanden som du kan svara på och skicka peppande tips.

Efter den avslutande träffen, då ni förhoppningsvis firat det goda resultatet, kan du erbjuda klienten att få fortsätta använda Nutrition Data under en tid för ett pris som du bestämmer. Bra för klienten och “mersälj” för dig!

Tips för kostrådgivare
Tips för personliga tränare PT

Personlig tränare PT som använder Nutrition Data

2. Vid behandling av sjuka

Gäller dietister och annan sjukvårdspersonal

Nutrition Data är ett effektivt hjälpmedel när man ska ge råd till patienter som diagnostiserats med metabolt syndrom, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, tarmsjukdomar och annat där kostförändringar är en viktig del i behandlingen.

EXEMPEL PÅ ARBETSMETOD:

Förutom att undersöka hur klientens nuvarande kostvanor och näringsstatus ser ut kan du med fördel använda Nutrition Data för att dela ut måltidsscheman och recept på passande mat till patienten, som denne kan ta del av via sin egen mobiltelefon, surfplatta eller dator. Det finns färdiga scheman och recept för många olika ändamål i programmet och du kan även skapa egna.

Behöver patienten motiveras till mer fysiska aktiviteter kan du också skicka ut motionsscheman.

Tips för dietister

3. Vid kostundersökningar och forskning

Nutrition Data är ett lättarbetat och effektivt verktyg vid olika kostundersökningar och forskningsstudier. Vi står till tjänst med olika typer av rapporter med de data som är av intresse. Exempelvis används programmet av Karolinska Institutet.

4. Vid näringsberäkning i livsmedelsföretag

Det är av största vikt för dagens livsmedelsföretag att ha kontroll över produkternas näringsvärden. Dels ska näringsinnehållet deklareras på förpackningen och dels är det en konkurrensfördel kunna marknadsföra en produkt med hjälp av de hälsofördelar den har. Nutrition Data är det optimala näringsberäkningsprogrammet som ger en fullständig analys av livsmedlets kompletta näringsprofil.

Vill du veta mer?

Anmäl dig här så berättar vi mer och du får testa programmet.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.